Reset

Support tlf tlf: 72 11 21 42

Træning før plejen

Der er i dag stor fokus på faldforebyggelse, men det er dog ikke altid at det lykkes, da indsatser ofte bliver igangsat efter en borger, er faldet en eller flere gange. DigiPrehab er et værktøj til en bred og systematisk tidlig opsporing af borgere over 65 år, som er baseret på velafprøvede spørgerammer. Derudover er der integreret faldforbyggende træning ved det individuelle tilpasset træningsprogram, som bliver generet på baggrund af screeningen.

En tidlig indsats er med til at understøtte mestring af eget liv længst muligt og det er aldrig for sent at starte med at træne. DigiPrehab spørger indtil nogle kerneområder når det kommer til trivsel og mobilitet bl.a. helbred, næring, søvn og forventninger til fremtiden. Med få spørgsmål kan det afdækkes om, der skal laves en træningsindsats. DigiPrehab screeningen genererer automatisk et træningsprogram, som er tilpasset den enkelte borger, så borgeren får det bedste udbytte.

DigiPrehab kan ind tænkes i flere brugsscenarier, hvor det bl.a. er muligt at borgerne selvtræner hjemme i trygge omgivelser med vores app, sammen med aktivitetsmedarbejdere eller med plejepersonale i hjemmeplejen eller på plejecenter.

KOM I GANG I DAG

Kontakt os for et uforpligtende møde, så vi sammen kan afdække hvilken implementering som passer bedst til jeres kommune.

Mange kommuner har allerede valgt at samarbejde med os, og vi har stor erfaring med implementering. Vi vil glæde os til at hjælpe jer til stærkere og mere selvhjulpne borgere.

KOM I GANG MED DIGIREHAB

Niels Heuer

Direktør
nh@dev.digirehab.dk
Tlf: +45 2272 7220

Gitte Tofte

Salgschef
gitte@dev.digirehab.dk
Tlf. +45 8111 8726

FÅ VORES E-MAGASIN

DigiRehabs e-magasin giver dig indblik i vores ekspertviden om den effektive træningsindsats i ældreplejen. Tilmeld dig DigiRehabs nyhedsbrev og få magasinet tilsendt på mail med det samme.

KONTAKT OS I DAG
close slider

    Vi vender tilbage inden for 24 timer.