Digirehab Vilkår for brug Arbejder - DigiRehab
Reset

Support tlf tlf: 72 11 21 42

Vilkår for brug

 1. Vilkårene

  1. Accept af vilkår

   DigiRehab, Inc. (“DigiRehab”) er ejeren og operatøren af DigiRehab-webstedet, der er placeret på URL’en www.DigiRehab.us, DigiRehab-mobilapplikationen og andre hjemmesider, der er af DigiRehab, herunder personlige white label-websteder (samlet ” DigiRehab Website”, som defineret nedenfor). Disse vilkår for brug (“aftalen”) regulerer adgangen til og brugen af DigiRehab-webstedet. Adgang til og brug af DigiRehab-webstedet er betinget af din accept af denne aftale. Du accepterer at overholde alle vilkår og betingelser i denne aftale ved at få adgang til DigiRehab-webstedet og/eller ved din fortsatte brug af DigiRehab-webstedet. Læs venligst følgende, og husk omhyggeligt, at denne aftale skal læses i sammenhæng med DigiRehabs privatlivspolitik.

  2. Ret til at ændre vilkår

   DigiRehab forbeholder sig retten til at ændre vilkårene i denne aftale til enhver tid efter eget skøn og kan sende en meddelelse om sådanne ændringer. Hvis og når aftalen ændres, vil du være underlagt vilkårene i den ændrede aftale, og ved at gå ind på DigiRehab-webstedet accepterer du vilkårene i den ændrede aftale uden yderligere varsel.

  3. Begrebsdefinition

   1. “DigiRehab” betyder DigiRehab, Inc.
   2. “Parter” betyder DigiRehab og Dig tilsammen.
   3. “Fest” betyder enten DigiRehab eller Dig.
   4. “Brugerprofil” betyder en brugerprofil eller adgangskode oprettet af din sundhedsudbyder på DigiRehab-webstedet.
   5. “Dig”, “Din” og/eller “Bruger” betyder alle personer og/eller enheder, der besøger og/eller på anden måde får adgang til DigiRehab-webstedet via en brugerprofil eller adgangskode af en eller anden grund; nævnte udtryk kan bruges i flæng.
   6. “Indhold” betyder al information, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, videoer, beskeder, tags eller andet materiale, der er udgivet og/eller på anden måde vist på, til eller på DigiRehab-webstedet.< /li>
   7. “Kursus” betyder et defineret program af øvelser, herunder vurderinger af din evne til sikkert at drage fordel af en foreskreven række af øvelser, få adgang til videodemonstrationer af øvelserne og evalueringer og overvågning af personlige fremskridt.
   8. “Personlige oplysninger” betyder, uden begrænsning, enhver information, der identificerer eller beskriver en person, herunder hans eller hendes navn, fysiske beskrivelse, alder, køn, hjemmeadresse, hjemmetelefonnummer eller uddannelse. Personlige oplysninger omfatter også erklæringer lavet af eller tilskrevet en bruger.
   9. “Licensgiver” eller “Licensgivere” betyder de personer, der har licenseret deres onlineforelæsningsindhold udelukkende til DigiRehab.
   10. “Adgangskode” betyder den specifikke, brugerdefinerede alfanumeriske kode, som din sundhedsudbyder har tildelt for at få adgang til DigiRehab-webstedet.
 2. Websted

  1. Indholdsejerskab

   DigiRehab er ejer af alt DigiRehab-indhold, der er udgivet på eller på anden måde tilgængeligt på eller via DigiRehab-webstedet, inklusive logoer, alle designs, tekst, grafik, billeder og information. Du vil have en begrænset licens (uden ret til at underlicensere) til at se indholdet til din individuelle, ikke-kommercielle brug. Enhver kopiering, reproduktion, gentransmission eller genudgivelse af alt eller dele af noget indhold, der findes på DigiRehab-webstedet, er udtrykkeligt forbudt, medmindre DigiRehab udtrykkeligt har givet sit forudgående skriftlige samtykke til at reproducere, genudsende eller genudgive indholdet. DigiRehab forbeholder sig alle gældende rettigheder med hensyn til indholdet. DigiRehab kan offentliggøre eller transmittere via DigiRehab-webstedet alt indhold, der ejes af tredjeparter. DigiRehabs licensgivere er ejere af deres respektive intellektuelle ejendom, som findes på DigiRehabs websted. Enhver reproduktion, gentransmission eller genudgivelse af alt eller en del af indhold fundet på DigiRehab-webstedet er udtrykkeligt forbudt, medmindre ejeren af indholdet udtrykkeligt har givet sit forudgående skriftlige samtykke til at reproducere, genudsende eller genudgive materialet.

  2. Klager om ophavsret

   Hvis du mener, at noget indhold på DigiRehab-webstedet krænker nogen ophavsret, som du ejer eller kontrollerer, kan du eller din udpegede person, der fungerer som en “klagende part”, sende en meddelelse om sådan påstået krænkelse af DigiRehab vialegal@DigiRehabed.com. Inkluder venligst en beskrivelse af det arbejde, der angiveligt bliver krænket, og hvor på DigiRehab-webstedet værket kan findes.

  3. Indholdstilgængelighed

   DigiRehab USA, LLC, et Texas Limited Liability Company er den eneste og eksklusive amerikanske distributør af DigiRehab software og service. Dets repræsentanter vil sælge og yde assistance i driften og brugen af programmet direkte til købere af DigiRehab-webstedskurser dig personligt og i samarbejde med din terapeut, kliniker eller læge, hvis du arbejder med en. Når du har, eller din sundhedsudbyder har, oprettet din brugerprofil, har du adgang til indholdet som anvist af dig eller din sundhedsudbyder, indtil brugerprofilen er deaktiveret, eller indtil adgangstildelingen udløber. Din adgang til indholdet ophører ved deaktivering. Du eller din sundhedsudbyder bliver nødt til at forny din brugerprofil for at fortsætte din adgang til indholdet.
   DigiRehab forbeholder sig retten til at ændre alt indhold, som det med rimelighed skønnes nødvendigt for at sikre, at materialet er i overensstemmelse med bedste praksis, som det er nødvendigt for at overholde enhver regulering eller lov, og/eller som nødvendigt for DigiRehabs forretningsformål.

  4. Opsigelse

   DigiRehab forbeholder sig retten til at opsige, blokere eller begrænse din adgang til eller brug af DigiRehab-webstedet for ethvert brud på eller overtrædelse af vilkårene i denne aftale, udelukkende efter eget skøn. af DigiRehab.
   Hvis du ønsker at anmode om sletning af din brugerprofil på DigiRehab-webstedet, bedes du kontakte DigiRehab på legal@DigiRehabed.com, og vi vil samarbejde med din sundhedsudbyder for at løse din anmodning.

  5. Udstyr

   Du er ansvarlig for at anskaffe og vedligeholde al computerhardware og -software, der er nødvendig for at få adgang til og bruge DigiRehab-webstedet.

 3. Brugerkonti

  1. Brugeransvar

   DigiRehab-webstedet indeholder muligheden for at tillade en bruger at oprette en “brugerprofil”. Brugere er fuldt ud ansvarlige for brugerindhold, der er postet, vist, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt på eller via brugerprofiler. Du er også fuldt ud ansvarlig for at sikre, at din brug af DigiRehab-webstedet er i overensstemmelse med love og regler i enhver gældende jurisdiktion.

  2. Konti og adgangskoder

   I betragtning af din brug af DigiRehab-webstedet anerkender du, at du er myndig til at indgå en bindende kontrakt og ikke er en person, der er udelukket fra at modtage tjenester i henhold til lovene i USA eller anden gældende jurisdiktion. Du accepterer at give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger om dig, når du giver oplysninger til, tilmelder dig, registrerer dig for brug af eller på anden måde giver oplysninger til DigiRehab-webstedet og vedligeholder og omgående opdaterer registreringsdataene for at holde dem sande, aktuelle, og komplet. Hvis du giver oplysninger, der er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, eller hvis DigiRehab har rimelig grund til at mistænke, at sådanne oplysninger er usande, unøjagtige, uaktuelle eller ufuldstændige, har DigiRehab ret til at suspendere eller afslutte din adgang til DigiRehab-hjemmesiden og at nægte enhver og al nuværende eller fremtidig brug af DigiRehab-hjemmesiden eller en del heraf. Du skal have din egen adgangskode eller adgangskode for at få adgang til DigiRehab-webstedet. I tilfælde af, at DigiRehab opdager adgangskodedeling, forbeholder vi os retten til at afslutte eller blokere Din adgang til DigiRehab-webstedet. Du er ansvarlig for al brug af dine adgangskoder.

  3. Link til DigiRehab

   1. DigiRehab inviterer brugere til at linke til vores side. Link til DigiRehab må ikke uretmæssigt betyde en tilknytning til eller en godkendelse fra DigiRehab eller på anden måde forstyrre driften af DigiRehab-webstedet. Alle links skal åbne i et nyt browservindue.
   2. Du må ikke placere DigiRehab-webstedets sider i en “ramme” på dit eget websted uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra DigiRehab.
   3. Selvom DigiRehab-webstedet kan indeholde links, der giver direkte adgang til andre websteder, påtager DigiRehab sig intet ansvar for indholdet eller informationen på sådanne andre websteder og udøver ingen redaktionel eller anden kontrol over disse andre websteder. DigiRehab giver ingen garantier og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for indhold eller andre oplysninger, der er givet på andre websteder.
 4. Ansvarsfraskrivelser

  1. Generelt

   Med undtagelse af det, der udtrykkeligt er angivet heri, er indholdet af DigiRehab-webstedet (inklusive al DigiRehab-intellektuel ejendom, tekst, materialer, software, funktioner, tjenester og information, der er gjort tilgængelige heri eller tilgås via midler heraf) leveres som de er, uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder uden begrænsning garantier for egnethed til et bestemt formål. DigiRehab garanterer eller garanterer ikke uafbrudt adgang til DigiRehab-hjemmesiden eller nogen side, der er linket til DigiRehab-hjemmesiden, og forbeholder sig retten til at afbryde kurser eller til at ændre udløbsdatoen til enhver tid.

   DigiRehab vil under ingen omstændigheder være ansvarlig i enhver måde for noget Indhold, herunder uden begrænsning eventuelle fejl eller udeladelser i noget Indhold, eller enhver form for tab eller skade af enhver art, der er opstået som følge af brugen af noget Indhold, der er udsendt, sendt via e-mail, transmitteret eller på anden måde gjort tilgængeligt via DigiRehab-webstedet, og DigiRehab giver ingen garantier for, at indholdet vil være nøjagtigt, aktuelt eller fejlfrit.

   Du påtager dig det fulde ansvar og risiko for tab som følge af brugen af DigiRehab-hjemmesiden og enhver information på DigiRehab-hjemmesiden. DigiRehab giver ingen garantier for egnetheden af nogen information og dens tjenester til noget som helst formål. DigiRehab kan levere programmer med øvelser relateret til din tilstand, som du kan udføre derhjemme. Da der er risiko for skader ved enhver aktivitet, skal du være forsigtig, når du udfører sådanne øvelser. HVIS DU OPLEVER SMERTER ELLER UBEhag, SKAL DU STRAKS AFBRYDE ØVELSERNE OG KONTAKT DIN BEHANDLING, KLINIKER ELLER LÆGE. VED FRIVILLIGT AT FORETAGE EN TRÆNING I ET PROGRAM LEVERET AF DIGIREHAB, ACCEPTERER DU, AT DU PÅTAGER RISIKOEN FOR EN RESULTAT SKADE. DigiRehab er ikke ansvarlig for nogen direkte, indirekte, følgeskader, specielle, eksemplariske eller andre skader eller tab, der måtte opstå. Det er den behandlende praktiserende læges ansvar, afhængigt af uafhængig ekspertise og viden om patienten, at bestemme den bedste behandling og anvendelsesmetode for patienten.

  2. Brug af DigiRehab-indhold

   Oplysningerne og indholdet i kurserne og hjemmetræningsprogrammerne er kun til informationsformål. DigiRehab giver ingen garantier vedrørende, og påtager sig intet ansvar for, din brug af oplysningerne og indholdet. Hverken DigiRehab eller nogen person, der hjælper eller rådgiver i din udførelse af øvelserne, påtager sig noget ansvar for tab eller skade og/eller skade på personer eller ejendom, der opstår som følge af brugen af materialet indeholdt i eller relateret til onlinekurserne. DET ER DEN BEHANDLENDE PRAKTIKERS ANSVAR, SOM SOM ER STYRENDE PÅ PATIENTENS UAFHÆNGIGE EKSPERTISE OG VIDEN, (ELLER DIT ANSVAR, HVIS DU BRUGER KURSET UDEN OPSYN AF EN BEHANDLING TIL DEN BEDSTE LÆGEMIDDEL) OU.< /li>

 5. Ansvarsbegrænsning

  DigiRehab, dets medlemmer, embedsmænd, tilknyttede selskaber, agenter, licensgivere, ansatte eller internetudbydere (samlet, “repræsentanter”) er under ingen omstændigheder ansvarlige over for dig eller til en tredjepart for nogen som helst direkte, indirekte, tilfældige, særlige eller følgeskader, herunder uden begrænsning tabt indtægt, tabte eller beskadigede data eller andet kommercielt eller økonomisk tab, uanset om det er baseret på kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), eller enhver anden teori om ansvar. Ovenstående begrænsning gælder, selvom DigiRehab eller dets repræsentanter er blevet informeret eller burde have kendt til muligheden for en sådan skade. DigiRehabs samlede ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det beløb, hvis nogen, der faktisk er betalt for brugen af DigiRehab-webstedet, og du fritager hermed DigiRehab og dets repræsentanter fra enhver og alle forpligtelser, ansvar og krav, der overstiger denne begrænsning.

 6. Skadesløsholdelse

  accepterer at holde DigiRehab og dets repræsentanter skadesløs for ethvert tab (herunder uden begrænsning advokatsalærer) som følge af krav baseret på eller relateret til din brug eller brugen af enhver person, der bruger din adgangskode på DigiRehab-webstedet. Du accepterer endvidere at holde DigiRehab og dets repræsentanter skadesløs for ethvert tab som følge af krav fra tredjeparter, herunder uden begrænsning advokatsalærer, der helt eller delvist er et resultat af krænkelser fra dig eller en person, der bruger din adgangskode, af nogen af vilkårene i denne aftale.

 7. Tvister

  Denne aftale er underlagt lovene i staten Washington. I tilfælde af, at retssager er resultatet af eller opstår som følge af denne aftale eller udførelsen heraf, accepterer begge parter voldgift med en enkelt voldgiftsmand kvalificeret af American Arbitration Association. Parterne er enige om at godtgøre den fremherskende parts rimelige advokatsalærer, voldgiftsomkostninger og alle andre udgifter, uanset om voldgiftsmanden beskatter som omkostninger eller ej, foruden enhver anden lettelse, som den fremherskende part måtte være berettiget til.

 8. Diverse

  1. Overdragelse

   Denne aftale er personlig for dig, og du må ikke overdrage denne aftale eller rettighederne og forpligtelserne i henhold hertil til nogen tredjepart eller person.

  2. Aftale bindende for efterfølgere

   Aftalens bestemmelser skal være bindende for og skal være til fordel for parterne hertil, deres tilladte arvinger, administratorer, efterfølgere og overdragere.

  3. Frafald

   Ingen afkald fra nogen af parterne af nogen form for misligholdelse skal anses for at være en afkald på tidligere eller efterfølgende misligholdelse af samme eller andre bestemmelser i denne aftale.

  4. Udskillelse

   Hvis et vilkår, en klausul eller en bestemmelse heri anses for ugyldig eller ikke kan håndhæves af en domstol med kompetent jurisdiktion, skal en sådan ugyldighed ikke påvirke gyldigheden eller virkemåden af andre vilkår, klausuler eller bestemmelser , og sådanne ugyldige vilkår, klausuler eller bestemmelser skal anses for at være adskilt fra aftalen.

  5. Overlevelsesevne

   Ejendomsretten og de intellektuelle ejendomsrettigheder og licensbestemmelserne i denne aftale, og alle andre bestemmelser, som parterne i deres betydning og sammenhæng har til hensigt at have overlevet, skal overleve opsigelsen af denne aftale og eventuelle forpligtelser i henhold hertil uanset årsag.